Kamil Kolář

 

d
                    

tel.: 466 566 235 ◦ 774 869 913

Domů | Reference | Typové projekty | O projektech | Kontakt
© Stavkoldesign 2008 | PROJEKT-K|Kamil Kolář  Staré Jesenčany 159

Výhody zděných domů:
● pálená cihla nebo cihelný blok je tradiční a odzkoušený materiál v našich podmínkách
● při použití broušených cihelných bloků lze dosáhnout součinitel prostupu tepla U=0,11W/m2K

● oproti betonovým systémům Durisol nebo Velox lze v případě dodatečných stavebních úprav bezproblémově do zděné konstrukce dodatečně vytvořit prostupy, otvory nebo drážky

● snadná aplikace vnitřních a vnějších omítek bez použití výztužných sítí

● lepší akumulační schopnosti v porovnání s dřevostavbami

● nejnižší cena v porovnání s ostatními konstrukčními systémy (durisol, dřevostavby)

Aktuální nabídka:

Nabízím zpracování kompletní projektové dokumentace zděných rodinných domů. Projekty obsahují osazení rodinného domu na parcelu, inženýrské sítě - přípojky, stavební řešení, statiku, projekty profesí voda, kanalizace, plyn, elektro, požární zpráva a průkaz energetické náročnosti budovy. Dle rozsahu požadovaných projektových prací, vždy zpracuji cenovou nabídku. V cenové nabídce budou vyspecifikované jednotlivé úkony. Po dohodě je možné zpracovat pouze dílčí části projektu.
Nenechte se zmást lákavými cenami typových projektů od dodavatelů rodinných domů. Ceny těchto typových projektů neobsahují projekty osazení rodinných domů na pozemek. V případě výběru některého z typových projektů od známých dodavatelů (Gservis....), jsem schopen zpracovat osazení rodinného domu na pozemek, případně provést změny ve stávajícím typovém projektu.

Ukázka zpracování projektu:

 

 

Projektovou dokumentaci zpracovávám vždy ve standardu realizační dokumentace.

 
projektování autorský dozor ≡ inženýring ≡ energetické průkazy ≡ poradenství

Co je v současné době nejčastěji zapotřebí doložit k projektu pro stavební povolení nebo ohlášení?
● vyjádření správců sítí elektro, vody, kanalizace, plynu, veřejného osvětlení k připojení a existenci sítí na pozemku  ● závazné stanovisko KHS dle § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb  ● Výjmutí z ZPF  ●  vyjádření archeologů   ●  souhlas odboru životního prostředí (odpady, ovzduší, vodní hospodářství) ● souhlasy sousedů (u ohlášení stavby) ● vyjádření obce   ● měření radonu  ● průkaz energetické náročnosti budovy  ●  odbor dopravy povolení vjezdu (rozhledové trojúhelníky) ● vyjádření HZS (u staveb.povolení)
Veškerá vyjádření dotčených orgánů a stanoviska vlastníků technické infrastruktury zajistím.
Upozorňuji na změnu kdy od 1.12.2015 vstoupila v účinnost novela zákona č. 258/2000 Sb......., která přináší mimo jiné i nové povinnosti pro stavebníky staveb pro bydlení (rodinných a bytových domů). V případě, že bude dům umístěn v blízkosti zdroje hluku (silnice, provozovna..), bude nutné nechat zpracovat měření hluku v mimopracovním prostředí od akreditované laboratoře . Cena za měření se pohybuje okolo 15.000,- Kč
.