projektování autorský dozor ≡ inženýring ≡ energetické průkazy ≡ poradenství

 

Kamil Kolář

autorizovaný projektant
Staré Jesenčany 159

530 02 Pardubice
tel.: 466 566 235

       774 869 913
e-mail:
kolar@projekt-k.cz
datová schránka: 38m2a6x

www.facebook.com/projekt.k
 

d
                    

tel.: 466 566 235 ◦ 774 869 913

© Stavkoldesign 2008 | PROJEKT-K|Kamil Kolář  Staré Jesenčany 159
 
 

 

 

 

Kamil Kolář