Nabízím:

●  Zpracování kompletní projektové dokumentace novostaveb, rekonstrukcí obytných

    objektů (rodinných domů, bytových domů), průmyslových objektů (hal, provozních

    budov) a drobných staveb (garáží, oplocení, bazénů) v rozsahu pro ohlášení stavby

    nebo pro stavební povolení

●  Úpravu typových projektů dle požadavků

●  Vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy

●  Zpracování dokumentace stávajícího stavu budovy pro průkaz energetické náročnosti

    budovy

●  Vyhotovení podkladů vč.projektu pro dotaci Zelená úsporám

●  Vykonávání autorského a technického dozoru investora

  Kompletní zajištění podkladů pro vydání územního souhlasu, stavebního povolení
    nebo ohlášení stavby vč.podání na stavební úřad

  Osazení objektu do terénu zejména u typových projektů

●  Dokumentaci skutečného provedení stavby - pasport

projektování autorský dozor ≡ inženýring ≡ energetické průkazy ≡ poradenství
d
                    

tel.: 466 566 235 ◦ 774 869 913

Přijedu k Vám:

Máte zájem o zpracování projektu nebo zařízení stavebního povolení (ohlášení) ? Zavolejte, napište a domluvíme schůzku kdekoliv.

© Stavkoldesign 2008 | PROJEKT-K|Kamil Kolář  Staré Jesenčany 159

Jsem

autorizovaný technik (projektant) pracující v oboru pozemní stavitelství a technické zařízení budov, moje kancelář se nachází ve Starých Jesenčanech. Projektovou činnost provádím od roku 2007. Oblast působení je celý pardubický kraj, hlavně oblast mezi Pardubicemi, Chrudimí a Přeloučí.

 
        

Kamil Kolář